Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 31.03-03.04.2020r.

Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. W przypadku gdy czas doręczenia jest identyczny dla kilku fiszek wniosków, o kolejności złożenia fiszek decyduje czas złożenia podpisu elektronicznego wskazany w części fiszki „Podpisy elektroniczne”. Wcześniejszy czas złożenia podpisu (hh:mm:ss:ms) oznacza wcześniejsze złożenie fiszki.

Informujemy, że fiszki wniosków podpisane przed rozpoczęciem naboru tj. 31.03.2020 r. godz. 8:00 nie zostały uwzględnione na liście.

Ze względu na epidemię dokumenty prosimy przesłać:

 1. wnioski dotyczące delegowania na usługi do 5 pracowników włącznie
  • w postaci skanów (zalecamy spakowanie ZIP/RAR) na adres wnioskiFG2@oddzial.fgsa.pl
   (wersje papierowe będą uzupełniane w terminie późniejszym)

   Prosimy o zeskanowanie dokumentów w następującej kolejności:
   1. Wydrukowana fiszka wniosku z SEKAP.
   2. Wydrukowane UPP fiszki wniosku wygenerowane z SEKAP.
   3. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy.
   4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie.
   5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
   6. Wydruk dokumentu rejestrowego (CEIDG lub KRS).
   7. Pełnomocnictwo do reprezentowania Przedsiębiorcy (jeśli dotyczy).
   8. Zaświadczenie o braku zaległości w należnościach wobec ZUS/KRUS.
   9. Zaświadczenie o braku zaległości w należnościach wobec US.
   10. Oświadczenie o braku równoległego aplikowania.
   11. Oświadczenie o niekorzystaniu z PSF w woj. śląskim
   12. Formularz dotyczący osoby kierowanej na usługę rozwojową.
   13. Zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).
   14. Kartę/y usługi, w której/ych będzie brał udział zgłaszany uczestnik, prosimy wygenerować z Bazy Usług Rozwojowych i załączyć ten plik (dla jednej usługi jeden plik PDF).

    Przesyłając skany prosimy podać NIP i nazwę firmy

    lub
  • kurierem/pocztą na adres:
   Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
   al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
 2. wnioski delegujące powyżej 5 pracowników
  • kurierem/pocztą na adres:
   Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
   al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać do poniedziałku 6 kwietnia włącznie.
Liczy się data nadania/stempla.