Informujemy, że 27 marca 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwała podjął uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji „Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim” stanowiącego podstawowy element procesu wdrażania Osi Priorytetowej VIII Regionalne Kadry Gospodarki opartej na wiedzy i realizacji m.in. niniejszego projektu.

Z przyjętą aktualizacją wiąże się częściowa zmiana funkcjonowania systemu, jak również zmiana części dokumentów.

Nowe zasady działania i dokumenty obowiązywać będą od 1 kwietnia 2019.

Z aktualnymi ich wersjami można zapoznać się na stronie WUP oraz w sekcji Dokumenty.