Informujemy, że w naborze przewidzianym w dniach 20-25 sierpnia 2019r. obowiązywać będą nowe dokumenty:

Nowe wzory dokumentów są zgodne z uchwałą nr 64 Komitetu Sterującego PSF z 29 lipca br w zakresie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3 oraz Poddziałania 8.2.1 w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.

Najważniejsze zmiany dotyczą doprecyzowania zapisów związanych z etapem przesyłania fiszek w naborach wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych:

  • kwalifikowalność czasowa usług weryfikowana będzie na podstawie daty przesłania fiszki
  • dokumenty zgłoszeniowe będzie trzeba dostarczyć w ciągu 2 dni od dnia opublikowania przez Operatora listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy.