Zgodnie z rekomendacją IP RPO WUP Katowice, publikujemy uzupełnienie podstawowej listy fiszek, obejmujące fiszki, które zostały złożone dwukrotnie przez system ePUAP. Uzupełnienie obejmuje fiszki, które zmieściłyby się w limicie środków w naborze.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura projektu:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Dokumenty należy nadać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy tj. do czwartku, 19 stycznia włącznie. Liczy się data nadania/stempla.

Zalecamy przesłanie zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US, nie starszych niż 3 m-ce, które są wymagane do podpisania umowy. Ich załączenie przyspiesza i usprawnia podpisanie umowy o dofinansowanie.

Prosimy nie zszywać dokumentów