Podstawowa lista fiszek w ramach naboru 20-23.10.2020

Zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Podstawową listę fiszek wniosków w rundzie naboru 20-23.10.2020 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Informujemy, że fiszki wniosków przesłane przed rozpoczęciem naboru tj. 20.10.2020 r. godz. 8:00 oraz po 15:00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście (par.2 ust.4 pkt. […]

Ostateczna lista fiszek w naborze 22-25.09.2020

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 22-25.09.2020r. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek. Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście fiszki oznaczone na niebiesko) proszeni są […]

Podstawowa lista fiszek w ramach naboru 22-25.09.2020

Zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Podstawową listę fiszek wniosków w rundzie naboru 22-25.09.2020 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Informujemy, że fiszki wniosków podpisane za pomocą podpisu CC SEKAP (informacja, informacja WUP) oraz przesłane przed rozpoczęciem naboru tj. 22.09.2020 r. godz. 8:00 oraz po 15:00 w […]

Ostateczna lista fiszek w naborze 25-28.08.2020

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 25-28.08.2020r. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Podstawowa lista fiszek w ramach puli naboru 25-28.08.2020

Zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Podstawową listę fiszek wniosków w rundzie naboru 25-28.08.2020 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Informujemy, że fiszki wniosków podpisane za pomocą podpisu CC SEKAP (informacja, informacja WUP) oraz przesłane przed rozpoczęciem naboru tj. 25.08.2020 r. godz. 8:00 oraz po 15:00 w […]