Uwaga! Aktualizacja dokumentów zgłoszeniowych

Obowiązuje od najbliższego naboru, 8 lutego

Na co?

Na jakie usługi udzielamy dotacji

Czytaj

Dokumenty

Regulamin i inne ważne dokumenty

Czytaj

Zgłoszenie

Jak skorzystać?

Czytaj

Lista fiszek w ramach puli naboru 20-25 sierpnia 2019

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 20-25.08.2019r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. W przypadku gdy czas doręczenia jest identyczny dla kilku fiszek wniosków, o kolejności złożenia fiszek decyduje czas złożenia podpisu elektronicznego wskazany w części fiszki „Podpisy elektroniczne”. […]

Zakończenie naboru fiszek wniosków 20.08.2019

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 20-25 sierpnia 2019 r. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Prosimy o nie przesyłanie kolejnych fiszek. Lista fiszek wniosków mieszczących się w alokacji zostanie opublikowana możliwie jak najszybciej. Jest to uzależnione od ilości przesłanych fiszek oraz szybkości ich spływu […]

Aktualizacja regulaminu naboru oraz karty oceny wniosków

Informujemy, że w naborze przewidzianym w dniach 20-25 sierpnia 2019r. obowiązywać będą nowe dokumenty: Regulamin naboru do projektu Karta weryfikacji dokumentów Nowe wzory dokumentów są zgodne z uchwałą nr 64 Komitetu Sterującego PSF z 29 lipca br w zakresie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3 oraz Poddziałania 8.2.1 w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. Najważniejsze zmiany […]

Dodatkowy milion złotych na szkolenia dla pracowników MŚP w regionie

Informujemy, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców dofinansowaniem usług rozwojowych, od 30 lipca 2019 obowiązują zwiększone kwoty i liczba rund naborów tych wniosków. Szczegółowe zestawienie zwiększonych kwot przedstawia się następująco. Zestawienie znajduje się również na stronie: http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/harmonogram_naborow_w_psf

Lista fiszek w ramach puli naboru 22 lipca 2019

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 22-28.07.2019r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. W przypadku gdy czas doręczenia jest identyczny dla kilku fiszek wniosków, o kolejności złożenia fiszek decyduje czas złożenia podpisu elektronicznego wskazany w części fiszki „Podpisy elektroniczne”. […]