Ostateczna lista fiszek w naborze 01-04.06.2021

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 01-04.06.2021r. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek. Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście fiszki OZNACZONE NA NIEBIESKO) proszeni są […]

Podstawowa lista fiszek w ramach naboru 01-04.06.2021

Zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Podstawową listę fiszek wniosków w rundzie naboru 01-04.06.2021 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Informujemy, że fiszki wniosków doręczone przed rozpoczęciem naboru tj. 01.06.2021 r. godz. 8:00 oraz po 15:00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście (par.2 ust.4 pkt. […]

Ostateczna lista fiszek w naborze 04-07.05.2021

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 04-07.05.2021r. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek. Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście fiszki OZNACZONE NA NIEBIESKO) proszeni są […]

Podstawowa lista fiszek w ramach naboru 04-07.05.2021

Zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Podstawową listę fiszek wniosków w rundzie naboru 04-07.05.2021 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Informujemy, że fiszki wniosków doręczone przed rozpoczęciem naboru tj. 04.05.2021 r. godz. 8:00 oraz po 15:00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście (par.2 ust.4 pkt. […]

Ostateczna lista fiszek w naborze 06-09.04.2021

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 06-09.04.2021r. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek. Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście fiszki OZNACZONE NA NIEBIESKO) proszeni są […]