Podstawowa lista fiszek w ramach tury naboru 24-27.08.2021

Zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Podstawową listę fiszek wniosków w rundzie naboru 24-27.08.2021 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Informujemy, że fiszki wniosków doręczone przed rozpoczęciem naboru tj. 24.08.2021 r. godz. 8:00 oraz po 15:00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście (par.2 ust.4 pkt. […]

Zakaz wielokrotnego przesyłania fiszki przez tego samego przedsiębiorcę w tym samym naborze.

W związku z zaobserwowaną w ostatnich naborach masowym wielokrotnym przesyłaniem tej samej fiszki przez tych samych przedsiębiorców w jednej turze naboru Komitet Sterujący PSF Poddziałania 8.2.3 w woj. śląskim Uchwałą nr 104 z dnia 19.08.2021 przyjął zasadę, wg której jeden Przedsiębiorca może złożyć jedną fiszkę wniosku w danej rundzie naboru u wybranego Operatora. W przypadku […]

Ostateczna lista fiszek w naborze 27-30.07.2021

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 27-30.07.2021 r. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek. Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście fiszki OZNACZONE NA NIEBIESKO) proszeni […]

Podstawowa lista fiszek w ramach naboru 27-30.07.2021

Zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Podstawową listę fiszek wniosków w rundzie naboru 28-30.07.2021 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Informujemy, że fiszki wniosków doręczone przed rozpoczęciem naboru tj. 27.07.2021 r. godz. 8:00 oraz po 15:00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście (par.2 ust.4 pkt. […]

Ostateczna lista fiszek w naborze 29.06-02.07.2021

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 29.06-02.07.2021 r. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek. Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście fiszki OZNACZONE NA NIEBIESKO) proszeni […]