Ostateczna lista fiszek w naborze 08-11.02.2022

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 08-11.02.2022r. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek. Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście fiszki OZNACZONE NA NIEBIESKO) proszeni są […]

Podstawowa lista fiszek w ramach tury naboru 08-11.02.2022

Zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Podstawową listę fiszek wniosków w rundzie naboru 08-11.02.2022 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Informujemy, że fiszki wniosków doręczone przed rozpoczęciem naboru tj. 08.02.2022 r. godz. 8:00 oraz po 15:00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście (par.2 ust.4 pkt. […]

Aktualizacja dokumentów rekrutacyjnych

Informujemy, że 17 stycznia 2022 r. Komitet Sterujący PSF przyjął Uchwałę nr 106 w sprawie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3. w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania wraz z załącznikami. Zmiany dotyczą dokumentów: Regulamin naboru do projektu Wzór Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy Wzór formularza osoby kierowanej na usługę rozwojową Wzór umowy wsparcia Karta weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych Instrukcja […]

Planowane wznowienie naborów PSF w 2022 r.

Informujemy, że na platformie ePUAP są już dostępne formularze umożliwiające złożenie fiszek w ramach naborów Podmiotowego Systemu Finansowania w woj. śląskim (PSF). Zaktualizowaliśmy opis krok po kroku procedury naboru oraz publikowaliśmy nową instrukcję składania fiszek w naborach PSF. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem infrastruktury Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Operatorów, niezbędne dla uruchomienia nowego […]

Ostateczna lista fiszek w naborze 22-25.11.2021

Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu naboru do projektu publikujemy Ostateczną listę fiszek wniosków w naborze 22-25.11.2021 r. Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek. Przedsiębiorcy, których fiszki zostały przyjęte do dofinansowania w ramach uwolnionej kwoty dofinansowania (na liście fiszki OZNACZONE NA NIEBIESKO) proszeni […]