Nowelizacja dokumentów PSF

Informujemy, że 13 lutego 2019 r. została podjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji „Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim” stanowiącego podstawowy element procesu wdrażania Osi Priorytetowej VIII Regionalne Kadry Gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, w ramach RPO […]

Rozpoczynamy projekt

Fundusz Górnośląski  S.A.   realizuje projekt pt.  „Usługi rozwojowe dla śląskich firm II” . W ramach projektu  mikro, małe i średnie firmy będą mogły uzyskać dofinansowanie  na realizację usług rozwojowych  przez  podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Uruchomiliśmy infolinie dedykowaną projektowi  pod numerem  510 446 895. Główne Biuro  projektu  będzie zlokalizowane  w Katowicach przy ul. Roździeńskiego 188. […]