Zakończenie naboru fiszek wniosków 22.07.2019

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 22-28 lipca 2019 r. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Prosimy o nie przesyłanie kolejnych fiszek. Lista fiszek wniosków mieszczących się w alokacji zostanie opublikowana możliwie jak najszybciej. Jest to uzależnione od ilości przesłanych fiszek oraz szybkości ich spływu […]

Aktualizacja dokumentów zgłoszeniowych w naborze od 22 lipca 2019

Informujemy, że w naborze przewidzianym w dniach 22-28 lipca 2019r. obowiązywać będą nowe dokumenty zgłoszeniowe: Regulamin naboru do projektu Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis Nowe wzory dokumentów są zgodne z uchwałą nr 63 Komitetu Sterującego PSF z 24 czerwca br w zakresie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3 oraz Poddziałania 8.2.1 […]

Lista fiszek w ramach puli naboru 1 lipca 2019

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 01-07.07.2019r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. W przypadku gdy czas doręczenia jest identyczny dla kilku fiszek wniosków, o kolejności na liście decyduje identyfikator poświadczenia UPP (niższy numer oznacza wcześniej złożoną fiszkę wniosku). […]

Lista fiszek będzie ogłoszona 2 lipca

Informujemy, że ze względu na bardzo dużą liczbę przesłanych fiszek, lista tych które mieszczą się w puli naboru będzie ogłoszona w dniu jutrzejszym, tj. 2 lipca. Jednocześnie przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć do 2 dni roboczych od przesłania fiszki (art.2, ust.4, pkt.15 Regulaminu rekrutacji), tj. do środy 3.07, do godz. 15:00. Dokumenty mogą być […]

Zakończenie naboru fiszek wniosków 1.07.2019

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 01-07 lipca 2019 r. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Prosimy o nie przesyłanie kolejnych fiszek. Lista fiszek wniosków mieszczących się w alokacji zostanie opublikowana możliwie jak najszybciej. Jest to uzależnione od ilości przesłanych fiszek oraz szybkości ich spływu […]

Różne godziny rozpoczęcia naboru fiszek dla poszczególnych operatorów

Informujemy, że w naborze fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych, planowanych na 1-5 lipca 2019 będą obowiązywać różne godziny rozpoczęcia naboru dla poszczególnych operatorów: Fundusz Górnośląski (projekt pt. Usługi rozwojowe dla śląskich firm II) od godziny 8:00; Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki od godziny 10:00; Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach od godziny 12:00; Wyższa Szkoła […]