Aktualizacja regulaminu naboru oraz karty oceny wniosków

Informujemy, że w naborze przewidzianym w dniach 20-25 sierpnia 2019r. obowiązywać będą nowe dokumenty: Regulamin naboru do projektu Karta weryfikacji dokumentów Nowe wzory dokumentów są zgodne z uchwałą nr 64 Komitetu Sterującego PSF z 29 lipca br w zakresie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3 oraz Poddziałania 8.2.1 w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. Najważniejsze zmiany […]

Lista fiszek w ramach puli naboru 22 lipca 2019

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 22-28.07.2019r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. W przypadku gdy czas doręczenia jest identyczny dla kilku fiszek wniosków, o kolejności złożenia fiszek decyduje czas złożenia podpisu elektronicznego wskazany w części fiszki „Podpisy elektroniczne”. […]

Zakończenie naboru fiszek wniosków 22.07.2019

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 22-28 lipca 2019 r. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Prosimy o nie przesyłanie kolejnych fiszek. Lista fiszek wniosków mieszczących się w alokacji zostanie opublikowana możliwie jak najszybciej. Jest to uzależnione od ilości przesłanych fiszek oraz szybkości ich spływu […]

Aktualizacja dokumentów zgłoszeniowych w naborze od 22 lipca 2019

Informujemy, że w naborze przewidzianym w dniach 22-28 lipca 2019r. obowiązywać będą nowe dokumenty zgłoszeniowe: Regulamin naboru do projektu Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis Nowe wzory dokumentów są zgodne z uchwałą nr 63 Komitetu Sterującego PSF z 24 czerwca br w zakresie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3 oraz Poddziałania 8.2.1 […]

Lista fiszek w ramach puli naboru 1 lipca 2019

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 01-07.07.2019r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. W przypadku gdy czas doręczenia jest identyczny dla kilku fiszek wniosków, o kolejności na liście decyduje identyfikator poświadczenia UPP (niższy numer oznacza wcześniej złożoną fiszkę wniosku). […]

Lista fiszek będzie ogłoszona 2 lipca

Informujemy, że ze względu na bardzo dużą liczbę przesłanych fiszek, lista tych które mieszczą się w puli naboru będzie ogłoszona w dniu jutrzejszym, tj. 2 lipca. Jednocześnie przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć do 2 dni roboczych od przesłania fiszki (art.2, ust.4, pkt.15 Regulaminu rekrutacji), tj. do środy 3.07, do godz. 15:00. Dokumenty mogą być […]