Przypominamy, o nowym terminie naboru: 1.07.2019 od godz 8.00.

Informujemy, że dokumenty zgłoszeniowe Przedsiębiorcy przygotowane dla naboru w dn. 24.06.2019, są ważne. Nie ma potrzeby dokonywania zmian w dokumentach zgłoszeniowych, zaświadczeniach/oświadczeniach.     Ponownie potwierdzamy, że w naborze 1-7.07.2019: Usługi rozwojowe zaczynające się w okresie 24-31 sierpnia 2019r. będą kwalifikowane Zaświadczenia z US, ZUS/KRUS, które byłyby ważne w okresie 24-30 czerwca 2019r, ale straciły ważność, będą […]

Przesunięcie naboru fiszek na 1.07.2019

W związku z brakiem pełnej funkcjonalności systemu SEKAP umożliwiającej poprawne składanie Fiszek PSF, co wynika z przyczyn niezależnych od Operatora oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, informujemy o przesunięciu terminu naboru fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych na poniedziałek 1 lipca 2019 od godziny 8:00. Nabory dotyczą następujących operatorów:• Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki sp. […]

Przesunięcie naboru fiszek

W związku z awarią platformy SEKAP informujemy o przesunięciu terminu naboru fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych na wtorek 25 czerwca 2019, od godziny 8:00. Nabory dotyczą następujących operatorów:• Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki sp. k.;• Fundusz Górnośląski (projekt pt. Usługi rozwojowe dla śląskich firm II);• Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach. Decyzją WUP złożone dziś […]

Nabór do PSF – najczęstsze błędy podczas rekrutacji

W związku z powtarzającymi się błędami popełnianymi przez Przedsiębiorców podczas aplikowania o dofinansowanie na usługi rozwojowe przypominamy: 1. Fiszka wniosku jest wysłana elektronicznie nie wcześniej niż w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru (tj. od godziny 8.00 dla Operatora FG2). 2. Po elektronicznym złożeniu fiszki, Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania dokumentów zgłoszeniowych w formie papierowej […]

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 27.05-02.06.2019r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. W przypadku gdy czas doręczenia jest identyczny dla kilku fiszek wniosków, o kolejności na liście decyduje identyfikator poświadczenia UPP (niższy numer oznacza wcześniej złożoną fiszkę wniosku). […]